Default tekst.
Kopieƫr link Open printversie Stuur Whatsapp bericht Voeg toe aan nieuwe training
Voeg deze oefening toe aan een training. Toevoegen aan nieuwe training
Door een oefening aan je favorieten toe te voegen kan je deze oefening later eenvoudig terugvinden. Hiervoor moet je ingelogd zijn.
Inloggen Account aanmaken
Default tekst.
logoInloggen
Header image
Passing De categorie passing gaat over het gooien en vangen in een wedstrijdsituatie, waarbij spelers vrij zullen moeten lopen om aanspeelbaar te zijn en waar er met gooien rekening gehouden moet worden met onderscheppende verdedigers.

Het algemene doel is dat dit zorgvuldig gebeurd, dus zonder dat de bal onderschept wordt en zonder dat de bal op de grond komt. Denk binnen deze oefeningen bij de aanwijzingen bijvoorbeeld aan:
- Tempowisselingen, naar de bal toe en van de bal af.
- Kijken naar medespelers en zien waar de ruimte is.
- Het de directe tegenstander moeilijk maken om zowel bal als aanvaller te zien.

Doelgroep Deze categorie is een vervolg op Gooien en vangen. Zodra dat goed gaat, spelers kunnen zonder verdedigers succesvol gooien over een afstand van ten minste 3 meter, kan je door met deze categorie.
Opstelling Naar de overkant
Doel In spelvorm bewegend overgooien en vrijlopen. Omschrijving Door over te gooien moet het tweetal naar de overkant van het veld. Als de bal valt moeten ze weer terug naar het begin.
Er lopen ook enkele onderscheppers. Deze spelers proberen de bal te onderscheppen. Bij een onderschepte bal moet het tweetal ook terug. EenvoudigerDe bal mag stuiteren, er hoeft enkel overnieuw begonnen te worden als een onderschepper de bal in handen krijgt. UitdagenderGeef ieder tweetal een vaste onderschepper. Opstelling
Opstelling Lummelen
Doel Met deze oefening leren spelers passen zonder dat de bal onderschept wordt. De spelers leren kijken waar de verdedigers staan en leren beslissen wanneer er wel en niet gegooid kan worden. Ook zullen de aanvallers slim moeten lopen, want binnen het kleine speelveld red je het niet met enkel hard rennen.
Omschrijving Drie aanvallers en twee verdedigers in een vak. Er is geen paal.
De opdracht voor de aanvallers is om 8 keer over te gooien zonder dat de bal onderschept wordt. Daarna komen er andere verdedigers. Uitdagender- Met een kleiner vak zal er preciezer en sneller overgegooid moeten worden.
- Speel met een gelijk aantal aanvallers en verdedigers, zodat iedere aanvaller ten alle tijden een directe verdediger heeft.
- Spreek af dat de speler met de bal ook getikt mag worden. Hierdoor zal deze speler extra goed vrij moeten lopen en snel moeten zien naar wie de bal doorgegooid kan worden. Opstelling
Opstelling Aanspeelbaar zijn
Doel Leren vrij te lopen om de bal te kunnen krijgen. Niet naast een tegenstander om de bal vragen, want dan ben je hem kwijt. Omschrijving Er is een aangeef, een aanvaller en een verdediger. Het speelveld is een vak zonder korf.

De aanvaller heeft een vak waarin hij vrij moet lopen, vrij om de bal te kunnen ontvangen van de aangeef. Bij het ontvangen van de bal wordt deze teruggegooid.
De verdediger probeert te voorkomen dat de aanvaller de bal kan krijgen. UitdagenderMet een kleiner speelvak zal de aanvaller nog slimmer moeten lopen om vrij te komen. Opstelling
Opstelling Partijvorm passing
Doel Het doel is goed gooien en vangen in een echte wedstrijdsituatie. De extra opdracht stimuleert spelers om zorgvuldig te gooien, gooi de bal zo dat een medespeler deze in 1 keer kan vangen. Omschrijving Speel een wedstrijd in overtal, met 3 aanvallers en 2 verdedigers.
De aanvallers mogen pas overgooien nadat zij minimaal 3 keer overgespeeld hebben. Het tellen begint opnieuw als de bal de grond of een tegenstander raakt.
Na 3 keer succesvol gooien mag er geschoten worden (maar moet natuurlijk niet gelijk). Na het schot opnieuw 3x+ overgooien (met dezelfde regels) voordat er geschoten mag worden. Eenvoudiger- Laat verdedigers verdedigen met 1 hand op de rug.
- Speel op 2 palen, waarbij de aanval op beide mag scoren. Dit biedt zinvolle ruimte (plekken waar vandaan een doelpunt gescoord kan worden), waardoor het makkelijker wordt om een goede pass te geven. Uitdagender- Speel met een gelijk aantal aanvallers en verdedigers in plaats van in overtal. Opstelling
Opstelling Van vak naar vak
Doel De focus van deze oefening ligt op zorgvuldige passing, met tegenstanders, in een oefening waarbij de bal over een grotere afstand verplaatst moet worden. Omschrijving Met dopjes zijn er zes grote vakken gemaakt. De geschikte grote van de vakken hangt af van niveau en leeftijd, denk aan minstens 5 bij 5 meter.

De opdracht is om de bal over te gooien van vak naar vak, met de klok mee. De bal moet minstens 1 keer gevangen worden in een vak voor de aanval door mag naar het volgende vak.
De aanval krijgt 1 minuut de tijd om zo veel mogelijk vakken door te gaan. Is de aanval bij vak 6, dan naar 1 en zo verder.

Wordt de bal onderschept, dan neemt de aanval de bal gelijk weer uit 1 vak terug. De tijd loopt gewoon door. UitdagenderWordt als de oefening naar behoren loopt strenger op de passing. Als de bal geraakt wordt door een tegenstander of op de grond komt telt dit als onderschepping en moet de aanval 1 vak terug. Opstelling
Opstelling Zoek de vrije hoepel
Doel Dit is een partijvorm waar de volgende wedstrijdelementen in terugkomen.
- De aanvallende spelers moeten zorgvuldig en vlot naar elkaar overspelen (passing).
- Beide teams hebben er baat bij om zo goed mogelijk het overzicht te houden. Waar is een vrije hoepel? Welke hoepel moet er verdedigd worden? (vrijlopen) Omschrijving Speel bij voorkeur met twee teams van ieder drie spelers en 4 hoepels op de grond.

De opdracht voor de aanvallers is om over te spelen richting een hoepel. Er kan een punt verdiend worden door met een voet in de hoepels te staan terwijl je de bal vast hebt.

Het verdedigende team kan dit op een aantal manieren voorkomen. Allereerst, net zoals in een normale korfbalwedstrijd, door het gooien moeilijk te maken met de armen en door de bal te onderscheppen. Daarnaast, als een verdediger met 1 voet in de hoepel staat kan de aanval daar geen punt meer scoren. Om deze reden is het belangrijk dat er 1 hoepel meer is dan er verdedigers zijn.

Bij een onderschepping wisselen beide teams van functie. EenvoudigerAls het voor de aanvallers te lastig is kan er gespeeld worden met een extra speler die altijd bij de aanval hoort (overtal). Ook kan er een extra hoepel neergelegd worden zodat de aanvallers meer kanten op kunnen. UitdagenderAls de bal op de grond komt is deze altijd voor de andere partij. Opstelling
Opstelling Partijvorm door de hoepel
Doel Deze oefening is een creatieve partijvorm waar aanvallend veel gooien en vangen in zit.
Verdedigers moeten naast het normale onderscheppen ook in de gaten houden waar de speler met de hoepel staat en daar hun positie op aanpassen. Omschrijving Twee teams spelen tegen elkaar. Per team staat er 1 speler in een vierkant, met een hoepel in zijn handen. De overige spelers staan in het veld, tussen en om de hoepels. Deze veldspelers mogen niet in het vierkant komen.
De oefening kan met ieder soort bal gespeeld worden, maar een zachte bal zal, zeker bij jonge kinderen, het best werken.

De opdracht voor de veldspelers is om samen te spelen richting het vierkant en de bal vervolgens door de hoepel te gooien. De speler in het vierkant mag de veldspelers hierbij helpen door in het vierkant te bewegen en de hoepel te bewegen.
De taak voor de verdedigende spelers is om de baan naar de hoepel af te schermen en de bal te onderscheppen.

Wordt de bal door de hoepel gegooid dan levert dit een punt op en gaat de bal naar het andere team. VariatiesSta toe dat spelers de bal uit elkaars handen trekken. EenvoudigerMaak het voor de aanvallende spelers eenvoudiger door de verdedigers te laten spelen met 1 arm op de rug. UitdagenderVoeg onderstaande toe als spelers goed kunnen gooien en het spel door beginnen te krijgen, met als gevolg dat de bal vooral van ver gelijk richting het vierkant gegooid wordt.
Speel het spel binnen de lijnen van een monokorfbalveld en leg een lijn in het midden. De aanvallende spelers mogen de bal nu enkel nog door de hoepel gooien als ze op de aanvallende helft van het veld zijn.
Met deze aanpassing beperk je de mogelijkheden om een punt te scoren en wordt het overspelen belangrijker. Een alternatieve optie is dat er enkel van naast en achter het vierkant gescoord mag worden.

Ook kunnen de vierkanten kleiner gemaakt worden. Hierdoor krijgt de speler met de hoepel minder bewegingsruimte en moet er preciezer gegooid worden. Opstelling